Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Waarom is zonne-energie duurzaam?

Tegenwoordig wordt zonne-energie gezien als de energiebron van de toekomst. Steeds meer bedrijven en gewone mensen zetten zonnepanelen op de daken of elders. Allemaal zeggen ze dat zij dit doen omdat dit nou eenmaal duurzamer is. Maar waarom is zonne-energie duurzamer?

Daarom zijn zonnepanelen duurzaam

Ten eerste worden zonnepanelen goedkoop gemaakt en een belangrijke grondstof voor zonnepanelen is te verkrijgen uit zand. Zand is natuurlijk zoals iedereen weet overal ter wereld te krijgen en maakt dus de bouw van panelen erg goedkoop. Er is wel energie nodig om te fabriceren, dat is waar, maar al snel weet een paneel hiervoor te compenseren.

Een zonnepaneel heeft bijna geen onderhoud nodig en is flexibel overal te plaatsen. Daarnaast hebben zonnepanelen ook amper bijeffecten. Zo tast waterkracht vele ecosysteem aan tot ze zelfs verdwijnen en windmolens zijn vaak doornen in de ogen van mensen die ernaast moeten wonen, naast de eventuele vogel die er soms invliegt.

Onze aarde wordt steeds meer vervuild. In sommige landen in Azië is de lucht zelfs zodanig vervuild met smog dat mensen noodgedwongen met een rondkapje voor moeten lopen. De lucht raakt steeds voller met gassen en met CO2 en we kunnen niet langer meer wachten om er iets tegen te doen. Onze fossiele brandstoffen raken langzaam uitgeput en er moet een nieuwe energiebron gevonden worden. Zonne-energie staat daarbij hoog op de lijst van kandidaten. Door zelf te kiezen voor zonnepanelen draag je ook bij aan een betere en duurzame toekomst.

Bron: http://www.schulerenergysystems.be/zonnepanelen/Limburg

Eén reactie

Reacties zijn gesloten.