Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Categorie Educatie

Waarom is virtual reality ideaal voor scholen?

Virtuele realiteit is een soort digitale realiteit – een manier om technologie te gebruiken om omgevingen te creëren die zijn ontworpen voor uitdrukkelijk menselijke interactie. Dit is natuurlijk anders dan onze fysieke omgeving. Wij zijn menselijke wezens en menselijke wezens…