Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag PVC ramen

Waarom is een PVC raam beter?

Waarom is het beter om een PVC raam te plaatsen dan een raam van een andere materiaalsoort? Op die vraag geven we nu antwoord. Waar het hout van een houten raam vaak veel onderhoud vergt is daar bij een PVC…