Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Maand mei 2020

Waarom is Microsoft Teams de toekomst?

Microsoft Teams heeft en IS de toekomst. Maar waarom eigenlijk? De komenden jaren zal Skype for Business steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. Dat komt omdat dit platform qua functionaliteiten sterk te wensen overlaat. Zeker als het aankomt op het…