Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Waarom is iemand linkshandig?

Op de vraag waarom iemand linkshandig of rechtshandig is, heeft de wetenschap nog geen echt antwoord weten te vinden. Een ding is daarbij wel zeker, namelijk dat het voor een gedeelte te maken heeft met erfelijkheid. Dat betekent dat het met je genen te maken heeft. Het is echter te kort door de bocht om te stellen dat als je ouders beiden linkshandig zijn, jij dat per definitie ook zal zijn. Zo simpel ligt het dus niet, want eigenlijk moet je je handvoorkeur niet zien als een specifiek gen die je wel of niet hebt, maar als een soort toevallig gevolg van een opeenstapeling van verschillende genetische omstandigheden. Wel is het zo dat dat wanneer een rechtshandige en een linkshandige samen een kind krijgen, de kans op een linkshandig kind, twee keer groter is dan wanneer zij beiden rechtshandig zouden zijn. Aan de andere kant, bij twee rechtshandigen ligt de kans op een linkshandig kind zo rond de tien procent, maar bij twee linkshandigen is die kans vier keer zo groot, namelijk veertig procent.

Waarom worden er dan toch vaak linkshandigen geboren?

Hoe kan het dan dat wanneer iemand zonder linkshandige familieleden, toch linkshandig geboren kan worden? Erfelijkheid speelt een rol bij het krijgen van rechts- of linkshandige kinderen, maar er kunnen ook toevalstreffers zijn die je vantevoren nooit had kunnen voorspellen.

Linkshandig zijn door de tijd heen

Vroeger vond men het netter en beter rechtshandig te zijn. Kinderen op de basisschool werden bijvoorbeeld verplicht om met rechts te schrijven en ook hun tafelmanieren daarop aan te passen. Ook tegenwoordig bestaat er nog de etiquette die zegt dat je mensen altijd met rechts de hand moet schudden. Tegenwoordig vind men het echter heel normaal als je met je linkerhand dominant ontwikkeld bent.

Tip voor linkshandigen

Als linkshandige is het soms behelpen om gebruik te maken van bepaald gereedschap of huishoudelijke artikelen. Een uitkomst is het dan om gebruik te maken van spullen die speciaal voor linkshandigen zijn ontworpen.