Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Waarom is Halloween een feest?

Halloween, wat afgeleid is van All Hallows’ evening, is de Engelse benaming voor allerheiligenavond. Het feest wordt gevierd op 31 oktober, de avond voor Allerheiligen. In de Keltische kalender begint het jaar op 1 november, wat betekent dat 31 oktober oudejaarsavond was. Dit was een heidens feest. De katholieke kerk maakte er later Allerheiligen(avond) van. Het feest is in de negentiende eeuw door Ierse immigranten naar de Verenigde Staten gebracht.

Met onze oud- en nieuw jagen we ook nog steeds slechte geesten weg. Dit doen we door vuurwerk af te steken.

De Kelten vierden het feest van Samhain (wat later Halloween werd), om het einde van de zomer en het begin van het nieuwe jaar in te luiden. Ze geloofden dat tijdens Samhain de sluier tussen de mensenwereld en de bovennatuurlijke wereld werd weggenomen en dat er van alle soorten geesten over de aarde zwierven. De zielen van de doden, zo dacht men destijds, keerden naar hun huis terug. De familie van de overledenen zette voedsel en drank neer in de hoop hen gunstig te stemmen.

Er kwamen zowel goede als slechte geesten te voorschijn, om de boze geesten af te weren droegen de Kelten afschrikwekkende maskers.

Bij Halloween verkleed men zich als spook, heks, demoon of op een andere afschrikkende wijze. Bij de betere feestwinkel kan je een leuke outfits scoren.

Bron: http://www.partyshop.nl/