Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Waarom is een incassobureau nodig?

We gaan vandaag in op de vraag waarom een incassobureau nodig kan zijn, want waarom zou je een incassobureau inschakelen?

Wanneer je klant ondanks herhaalde pogingen niet betaalt, zijn er verschillende externe partners die u kunt inschakelen. Zo kan je:

  • de wanbetaler dagvaarden via een advocaat
  • de wanbetaler aanmanen via een gerechtsdeurwaarder
  • een factuur uit handen geven aan een incassobureau

Een incassobureau zal – buiten het gerecht om – proberen tot een zogenaamde minnelijke oplossing te komen. Minnelijke incasso staat, in tegenstelling tot juridische incasso, voor het innen van vorderingen zonder juridische procedure. Lukt het innen niet via deze weg, dan volgt een juridische procedure.

Hoewel een incassobureau in feite dezelfde acties onderneemt als het bedrijf zelf, zal een incassobureau vaak toch beter incasseren. Een belangrijke reden hiervoor is de psychologische impact van de tussenkomst van een derde partij. Het spreekwoord zegt dat ‘vreemde ogen dwingen’ en dat geldt nog altijd in de wereld van de incassobureaus. Daarbij komt dat incassobureaus professionals in dienst hebben die dagelijks ervaring hebben met het innen van openstaande posten. Bovendien werken gerenommeerde incassobureaus samen met bedrijfsinformatieleveranciers.

Hoe verloopt de incassoprocedure eigenlijk?

De incassoprocedure is op te delen in twee fases. De eerste fase is de buitengerechtelijke of minnelijke incassoprocedure. Hierbij gaat het enkel om het incasseren van vorderingen, zonder tussenkomst van de rechter. Als de factuur ook dan nog steeds niet betaald wordt, kan je overgaan naar de tweede fase: de juridische incassoprocedure.

Een incassobureau gebruikt alle mogelijke vormen en middelen van aanmanen. Daarbij kan je denken aan:

  • Schriftelijke aanmaning per post
  • Schriftelijke aanmaning per e-mail
  • Aanmaning per sms
  • Telefonisch incasseren
  • Bezoeken

Bron: https://www.credifin-nederland.nl/