Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Waarom is een autoverzekering verplicht?

In alle lidstaten van de Europese Unie zijn automobilisten verplicht zich te verzekeren tegen met de hun eigen voertuig aangebrachte schade aan andermans voertuig. Dat geldt lang niet voor landen buiten de unie, zo rijden veel Amerikanen (Verenigde Staten) zonder verzekering rond. In Nederland wordt dit geregeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, kortweg de WAM.

Waarom moeten we verzekerd rondrijden?

Maar waarom is een autoverzekering verplicht? De overheid vind dat slachtoffers van een ongeluk niet mogen opdraaien voor de kosten van de aanrijding en dat zij beschermd moeten worden tegen het eventuele onvermogen van de veroorzaker om de kosten zelf te betalen. De kosten bij een ongeluk kunnen immers enorm in de papieren lopen.Als jij niet genoeg geld hebt om de schade te betalen, is het slachtoffer daarvan de dupe. Door automobilisten verplicht te stellen dat ze WA-verzekerd zijn wordt dit risico weggestreept.

De verzekeringsplicht geldt trouwens niet alleen voor auto’s. Ook andere motorrijtuigen moeten verzekerd zijn. Dus niet alleen een autoverzekering is verplicht, maar ook de motor of scooter.

Bron: https://www.netpolis.nl/