Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag leven is leuk

Waarom het leven leuk is

Het leven is een geschenk wat iedereen bij zijn geboorte in zijn schoot geworpen krijgt. Je hebt zoveel jaar de tijd om te doen wat je het liefste doet. Of je kunt natuurlijk de wereld gaan ontdekken. Echter het leven…