Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Maand november 2017

Waarom is de hulp van een woning-ontruimingsservice nodig?

Woning-ontruimers worden voor verschillende situaties ingeschakeld. Wanneer een persoon overlijdt, of wanneer iemand emigreert, gaat scheiden of simpelweg gaat verhuizen. Maar ook bij een faillissement, openbare verkoop of een seniorenverhuizing worden zij ingezet. Daarnaast kunnen zich ook speciale situaties voordoen,…